Nieuws archief.https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg


Foto's voorjaar 2023 staan op de website


Kroniek 65 nu ook onlineDe datum voor onze voorjaarsexcursie is inmiddels vastgesteld op 21 mei.


Reserveer deze datum want het wordt na twee jaar echt iets bijzonders.
We gaan naar museum van Brakel in Ommeren , maar willen dit bezoek combineren met onze jaarvergadering en de veiling die vanwege Corona in november niet konden plaatsvinden.
We willen dan ook onze deelnemers onthalen op een leuke lunch in het tegenover gelegen restaurant en er zal gelegenheid zijn gereedschap te kopen en te verkopen.
Tot ziens in Ommeren!


Belangrijk bericht inzake Najaarsbijeenkomst op 20 november a.s.

Beste deelnemer,

Helaas zijn wij genoodzaakt de najaarsbijeenkomst voor de tweede keer af te blazen. De Corona-maatregelen die afgelopen vrijdag zijn afgekondigd laten ons geen andere keuze en bovendien lijkt een bijeenkomst zoals wij die graag zien op dit moment heel onverstandig . Het is ondoenlijk dit evenement met vaste zitplaatsen te organiseren, hetgeen een voorwaarde is. Deze afzegging gebeurt uiteraard met veel pijn in het hart, temeer daar het vele werk dat is gestoken in de voorbereiding wederom voor niets is geweest. Wij zullen proberen, net als vorig jaar de jaarvergadering digitaal te laten plaatsvinden, iets waarover we u nog nader zullen informeren via o.a. de website.
Wij begrijpen dat velen van u net als wij uitermate teleurgesteld zijn door deze gang van zaken, maar wij gaan ervan uit dat betere tijden in aantocht zijn en gaan ons instellen op een voorjaarsbijeenkomst die hopelijk wel door kan gaan. In de loop van deze of volgende week zult u de Gildebrief thuis ontvangen, geen alternatief voor een fysiek samenkomen, maar mogelijk biedt dit enige vertroosting.
Het inschrijfgeld zal deze week aan u terugbetaald worden.

Namens het BestuurNajaarsbijeenkomst 2021staat gepland op 20 November

Er van uitgaande dat het Corona virus geen belemmering vormt.

Wij zullen zorgen dat dit op een veilige (volgens de regels van de overheid) manier kan plaatsvinden.

Zodra er meer bekend is zullen dit hier vermelden.


Voorjaarsexcursie gaat niet door!

Helaas zijn wij ook dit jaar genoodzaakt een streep te halen door de voorgenomen Voorjaarsexcursie van onze vereniging. Voor de tweede keer gooit Corona roet in het eten en het Bestuur had geen andere optie dan de plannen hiervoor wederom uit te stellen.


Kroniek 60 nu online


Najaarsbijeenkomst op 21 november 2020 gaat NIET door, de jaarvergadering gaat WEL door op 21 november maar dan online (zie blz 3 Kroniek 60) Een bijzondere tentoonstelling

Glas uit de Oudheid in het RMO

 

Het Coronavirus heeft ook zijn sporen nagelaten in ons verenigingsleven, waardoor we helaas genoodzaakt waren, voor het eerst in onze geschiedenis, de voorjaarsbijeenkomst af te zeggen. Nu echter de musea weer open gaan kunt u er gelukkig zelf op uit, hoewel tevoren reserveren in de meeste gevallen vereist is. Een absolute aanrader in dit verband is de tentoonstelling ‘Glas’ in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zoals u zich misschien nog herinnert schreef Jill van der Sterren in de Gildebrief van 2018 een onderhoudend artikel over glas uit de Oudheid, waarin enkele bijzondere stukken uit de collectie van het RMO werden beschreven. In het dagelijks leven is Jill van der Sterren Projectleider Tentoonstellingen bij het RMO en heeft in die hoedanigheid nu een uiterst interessante tentoonstelling samengesteld die tot februari volgend jaar loopt. U kunt hier genieten van het mooiste glas uit de collectie van het RMO, aangevuld met topstukken uit een zeer bijzondere particuliere collectie. Voor onze leden erg interessant is de aandacht die is besteed aan de diverse technieken om glas te maken die veelal in de Oudheid werden geboren en tot de dag van vandaag in zwang zijn. Als u in het RMO bent kunt u tegelijkertijd de tentoonstelling ‘Romeinen langs de Rijn’ bezoeken die een mooie aanvulling vormt op onze voorjaarsexcursie van vorig jaar naar Xanten. Bij deze tentoonstelling ligt het accent nu eens een keertje niet op het soldatenleven maar staan de mensen die de nederzettingen bevolkten centraal.

Hein CoolenVoorjaarsexcursie gaat niet door.

In verband met de recente ontwikkelingen rond de coronacrisis heeft het bestuur van A & G besloten om de voorjaarsexcursie niet door te laten gaan. Wij hopen iedereen graag te kunnen begroeten op de najaarsbijeenkomst op 21 november.Bijeenkomst Regio Noord Gaat niet door

Helaas hebben we ons genoodzaakt gezien, om de bijeenkomst uit te stellen naar het najaar.

Niet leuk, maar wel noodzakelijk.

Dus die houden we nog te goed, als het een beetje meezit.

Symen zal de al betaalde bijdrage terug overmaken.

Ieder die per mail was uitgenodigd krijgt opnieuw een berichtje.

Met vr. gr. Piet


Kroniek 58 nu online

klik hier om te openen


Foto's Voorjaarsbijeenkomst 2019 beschikbaar

klik hier om te downloaden/openen


Kroniek 57 nu online

klik hier om te openen


Foto's Najaarsbijeenkomst 2018 beschikbaar.

 klik hier om te downloaden/openen


Kroniek 56 nu ook online

klik hier om te openen


 Najaarsbijeenkomst A & G 10 november 2018 op nieuwe locatie. 

Onze traditionele najaarsbijeenkomst zal dit jaar gehouden worden in Parkstaete Zalencentrum in Velp (bij Arnhem). Zoals sommigen waarschijnlijk weten waren we gedwongen op korte termijn om te zien naar een andere locatie aangezien het ROVC in Ede door een grote brand in het voorjaar onbruikbaar was geworden.

Deze bijeenkomst voor leden en introducees zal om 10.30u beginnen (vanaf 9.30u) is de zaal open) met de Algemene Ledenvergadering, waarna diverse activiteiten en demonstraties op het programma staan. Na de lunch staat dan weer de ledenverkoop , veiling en verloting op de rol.

Voor de volledigheid nog even het adres van Parkstaete : Parkstraat 3, 6881 JA Velp, telefoon 026- 3634023. Deze locatie is prima bereikbaar, parkeren kan op diverse parkeerplaatsen in de buurt. Het ligt op loopafstand van NS station Velp en kan vanaf station Arnhem met de trolleybus bereikt worden.Voorjaarsexcursie naar het Museum Oude Technieken (MOT) in Grimbergen (B) op zaterdag 26 mei 2018.


Het duurt nog even voor de A & G Kroniek gaat verschijnen, dus langs deze weg maar even een vooraankondiging van wat een uiterst interessante dag beloofd te worden. Het MOT, waar we in het prille begin van A & G al eens te gast mochten zijn, heeft de laatste jaren een aantal grote veranderingen ondergaan.

Steven De Waele en Jan Selleslags hebben zich grote moeite gegeven om voor ons een zeer gevarieerd programma samen te stellen. Er zullen een flink aantal demonstraties door medewerkers van het MOT worden gegeven, niemand hoeft zich dus ook maar een moment te vervelen. De details hiervan zullen in de komende Kroniek uit de doeken worden gedaan.

Zet de datum, zaterdag 26 mei 2018 (aanvangstijdstip 10.00u), alvast in uw agenda.

Dit mag u niet missen!

 

 

Foto,s Najaarsbijeenkomst 2017 beschikbaar.

klik hier om te downloaden/openen

 

 

 

Najaarsbijeenkomst 2017

Zaterdag 4 november 2017

ROVC Galvanistraat 13 6716 AE Ede

Zie Kroniek 54 voor agenda.

 

Voorjaarsbijeenkomst 2017

De Voorjaars excursie van Ambacht & Gereedschap zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 13 mei.We zullen dan te gast zijn in het molenmuseum 'De Wachter' in Zuidlaren. De details van het programma zullen in de Kroniek van april verschijnen en het beloofd een bijzonder interessante dag te worden. Zoals u misschien weet is dit museum nog niet zo lang geleden geopend en heeft ons lid Dick de Hart er een plaatsje gekregen voor zijn mooie collectie antieke gereedschappen. Zet deze datum vast in uw agenda!

Presentatie Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

De dia voorstelling van Ineke Strouken is digitaal beschikbaar. klik hier om te downloaden/openen 

Foto's Voorjaarsexcursie 2016 beschikbaar.

klik hier om te downloaden/openen


 

Ambachtslieden gezocht

Het Oude Ambachten & Speelgoedmuseum in Terschuur is op zoek naar  ambachtslieden met passie voor hun hobby en/of creatieve hobbyisten met een ambachtelijk tintje. Het museum wil deze groep graag een extra platform bieden in de wintermaand december. Men organiseert van 6 december tot en met 23 december een kerstmarkt in de expositiezalen van het museum, dit als extraatje voor de museumbezoekers én om het verleden nog eens extra in leven te houden. Ook mogen deze hobbyisten en ambachtslieden gratis, middels een eigen stand op deze kerstmarkt, naast het demonstreren van bijv. hun passie ook producten verkopen. Qua invulling van de kerstmarkt kunt u denken aan houtsnijwerken, (kerst)klompenmaker, glas graveren, (sier)schilderwerk, strovlechten, kaarsen maken, smederij of traditionele lekkernijen uit Nederland. Door het organiseren van deze kerstmarkt hoopt het museum zich te onderscheiden en de deelnemende standhouders een mooie plaats te bieden.
Bij interesse, gelieve contact op te nemen met:
Ronald Bakker
Oude Ambachten & Speelgoed Museum,
Rijksweg 87
3784 LV Terschuur
Tel. 0342462060
info@ambachtenmuseum.nl

Najaarsbijeenkomst zaterdag 12 november 2016

Op dit moment zijn wij druk doende onze traditionele najaarsbijeenkomst te organiseren. Dit keer krijgt een en ander een extra feestelijk tintje vanwege ons 25 jarig jubileum. Een tipje van de sluier kunnen we reeds oplichten. Het ochtendprogramma zal in het teken staan van een mini- symposium waarvoor we een viertal sprekers hebben uitgenodigd en dat in het teken staat van het behoud van ons culturele erfgoed en de rol van Ambacht & Gereedschap daarin. Het middagprogramma zal niet veel afwijken van wat we gewend zijn met verkoop, verloting en veiling. De Gildebrief van dit jaar heeft ook een extra feestelijk tintje want het is voor de tiende keer dat deze publicatie verschijnt. Het wordt dan ook een bijzonder exemplaar met maar liefst 16 pagina’s extra en een nog grotere variëteit aan artikelen. Deze zal u op de bijeenkomst worden uitgereikt samen met een Jubileum-cadeau dat nog een verassing blijft. Dus aarzel niet en zet de datum vast in uw agenda.


Landleven dagen Ned. Openlucht Museum 9, 10 en 11 september.

Voor alweer de derde keer zal A & G vertegenwoordigd zijn op de Landleven dagen in het Openluchtmuseum. Zoals gewoonlijk hebben we weer de fantastische locatie van de Marker scheepswerf tot onze beschikking die we zullen inrichten met een expositie van bijlen. Deze dagen zijn een mooie gelegenheid om naar het museum te komen omdat er naast de reguliere bezienswaardigheden allerlei activiteiten zijn georganiseerd die betrekking hebben op landleven. Hier komen duizenden bezoekers op af temeer daar het weer naar het zich laat aanzien nog beter wordt dan vorig jaar.


Mededeling van het Bestuur

Gelukkig is de oproep in de laatste A & G Kroniek voor een kandidaat voorzitter voor de Werkgroep Schavenmerken niet onbeantwoord gebleven. Wij zijn erg blij met het feit dat Dhr. John de Vreede zich bereid verklaard heeft deze taak op zich te nemen. Zoals misschien niet bij iedereen bekend is houdt de werkgroep zich bezig met het inventariseren van schavenmerken en het zoeken naar de bijbehorende schavenmaker. Een en ander heeft tot doel het werk van Gerrit van der Sterre, zoals neergelegd in zijn boek 'Vier eeuwen Nederlandse Schaven en Schavenmakers', voort te zetten en te komen tot aanvullingen op met name het achter in het boek opgenomen namen- en merkenregister. 
Wij wensen John en de rest van de werkgroep veel succes bij hun zoektocht.
Namens het bestuur
Hein Coolen, Voorzitter.

     

Voorjaarsexcursie naar Markelo  

Zaterdag 21 mei waren we te gast bij Johan Mekenkamp in Markelo en zijn fantastisch ingerichte oude timmermanswerkplaats. Er waren toch weer 100 deelnemers maar onze aanvankelijke angst dat we deze aantallen niet kwijt zouden kunnen bleek volstrekt ongegrond. Iedereen kon zich vrijelijk bewegen door de velen ruimten en op geen enkel moment had ik de indruk dat het ergens te druk was. Wel werden we geholpen door het schitterende weer zodat de koffie bij aankomst op de binnenplaats kon worden genuttigd en ook de veiling hier kon plaatsvinden.

Er was ruim twee uur uitgetrokken voor de bezichtiging van al het moois. Demonstraties werden op verzoek gedaan door Johan zelf, zijn broer Erik en diens zoon. Het mooie van deze werkplaats is immers dat het geen museum is, maar een  plek waar echt gewerkt kan worden. En dit terwijl toch alles dateert uit de jaren ’20 en ’30.

Voor de kleine veiling die tussendoor was gepland was zeer veel animo. Enkele mooie beitels en schaven vonden gretig aftrek.

Na afloop was er tijd om gezellig de lunch te gebruiken in het plaatselijke restaurant, waarna iedereen nog even gezellig de sfeer van Markelo kon proeven. De dag werd besloten met een drankje, wederom in “De Haverkamp”.

Wij zijn Johan bijzonder dankbaar dat hij ons een kijkje heeft gegund in zijn museale werkplaats. Voor A & G was het een mooi begin van het jubileumjaar.

Nieuwe updates Wikitoolia 

In de wikitoolia zijn nieuwe artikelen geplaatst. Deze zijn afkomstig uit het tijdschrift van A&G uit 2003. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle leden bijdragen leveren voor de wikitoolia. Dit mogen ook kleine bijdragen zijn die u graag wilt delen met de andere leden. Mail naar: webmaster.

Voor en door leden.

Het is de bedoeling dat de website een plek is waar leden en andere belangstellenden regelmatig naar terug keren. Dat kan alleen als er steeds nieuwe informatie te vinden is. Hier ligt een belangrijke taak voor de leden! Heeft u iets wat u graag wilt delen voor bijvoorbeeld de Wikitoolia of het fotoalbum? Stuur het ons door. Kent u een interessante festiviteit of gebeurtenis? Geef dit door zodat wij dit op kunnen nemen in de agenda. 

Najaarsbijeenkomst goed bezocht!

De najaarsbijeenkomst van Ambacht en Gereedschap op 14 november was erg goed bezocht. Nog nooit eerder waren zo veel leden op deze bijeenkomst afgekomen. Blijkbaar werkt de opzet van deze dag erg goed en bevalt de nieuwe locatie in Ede ook prima. Al met al een zeer gezellige bijeenkomst! De foto's kunt u terugvinden in het tabblad najaarsbijeenkomsten en het fotoalbum.   

Welkom op de nieuwe website van onze vereniging Ambacht en Gereedschap!

Tijdens de najaarsbijeenkomst van Ambacht en Gereedschap hebben wij onze nieuwe website gepresenteerd. Getracht is om alle wensen en ideeën van de leden te verwerken in een toegankelijke website. Hopelijk zijn we daarin geslaagd met nieuwe onderdelen als de "Wikitoolia", fotoalbums, agenda e.d. Uiteraard is het een website in ontwikkeling. We staan open voor suggesties en verbeteringen. Bekijkt u alles eens rustig en mochten er vragen/opmerkingen zijn, schroom niet te reageren via onderstaand mailadres
Deze tekst past u aan door erop te klikken.

Map
Info